Deze huurders is het gelukt om samen ’n wijk met duurzame en mooie woningen te realiseren. En dit is het verhaal van hoe zij dat hebben gedaan.

Deze huurders is het gelukt om samen ’n wijk met duurzame en mooie woningen te realiseren. En dit is het verhaal van hoe zij dat hebben gedaan.

Een groep huurders in Den Bosch ontwikkelt een eigen duurzame wijk genaamd Boschgaard. Ze bedachten het idee, zijn verantwoordelijk voor het ontwerp van de gebouwen, nemen belangrijke beslissingen en voeren het werk gedeeltelijk zelf uit.

Een leegstaand buurthuis in Den Bosch zou gesloopt worden, maar een groep vrienden kraakte het pand en buurtbewoners legden er een volkstuin buurtveld aan. In de loop van elf jaar werd het buurthuis een knooppunt voor de buurt. In 2016 heeft woningcorporatie Zayaz echter een ontruimingsbevel afgegeven.

De buurtbewoners verzamelden 1000 handtekeningen om de ​​plek te behouden. Een groep vrienden stelde voor om het pand te kopen en een permanente woning te bouwen. Woningcorporatie Zayaz verraste hen door met de toekomstige bewoners een gezamenlijk bouwplan voor te stellen. Dit leidde tot de oprichting van het collectieve woonproject ‘Boschgaard’. Voor geinteresseerden zijn er op dit moment ook nog woonplekken vrij.

De speerpunten van het project zijn:

  • Alle huurders hebben evenveel zeggenschap.
  • Bouwen met sloopmaterialen en restpartijen.
  • Zonne-energie, aardwarmte en regenwater.
  • Alle bewoners zijn betrokken.

Bronnen:

https://boschgaard.nl/