Hersengolven

Hersengolven

Hersenactiviteit kan worden gemeten aan de hand van hersengolven. Dit zijn kleine elektrische stroompjes die meetbaar zijn via het aantal trillingen of golven per seconde. Hersengolven worden uitgedrukt in Herz (Hz) en worden gemeten door middel van een EEG. Ze kunnen worden opgedeeld in vijf verschillende categorieën, gebaseerd op het aantal Hz:

  • Gamma-golven: 38 tot 80 Hz. Deze golven komen voor bij sterke mentale activiteiten zoals studeren en problemen oplossen.
  • Bèta-golven: 14 tot 38 Hz. Bèta-golven komen voor wanneer je actief bezig bent en zorgen ervoor dat je je kan concentreren. Wanneer er een teveel aan dit soort golven is, ervaar je stress. Tijdens slapen of mediteren neemt de hoeveelheid bèta-golven af.
  • Alfa-golven: 8 tot 14 Hz. Deze golven zijn actief wanneer je ontspannen bent, bijvoorbeeld tijdens slapen of dagdromen.
  • Thèta-golven: 4 tot 8 Hz. Thèta-golven zijn aanwezig wanneer je creatief bezig bent. Ze komen ook vaak voor tijdens REM slaap, de fase tijdens slaap waarin je droomt. Je hebt deze slaap fase nodig om de gebeurtenissen van de dag te verwerken. Mensen die slecht slapen hebben dan ook problemen om ervaringen van de dag te verwerken.
  • Delta-golven: 0.5 tot 4 Hz. Tijdens diepe slaap, een fase voor en na REM slaap zijn de delta-golven actief. Ze worden in verband gebracht met het herstelstadium van het lichaam waarin nieuwe cellen worden aangemaakt.