Alle hens aan dek voor veel meer zonnepanelen van Nederlandse bodem

Alle hens aan dek voor veel meer zonnepanelen van Nederlandse bodem

Met een ambitieus plan wil een groot consortium van Nederlandse zonnebedrijven onze zonne-industrie een koploperspositie in Europa geven. Het consortium, SolarNL genaamd, wil in een paar jaar tijd verschillende fabrieken voor zonnepanelen bouwen. SolarNL heeft daarvoor subsidie aangevraagd bij het Nationaal Groeifonds.

De SolarNL-bedrijven werken nauw samen met onderzoeksorganisaties en richten zich vooral op hoogrendementszonnepanelen die voldoen aan de specifieke eisen van de Europese en Nederlandse markt. Ze moeten makkelijk te recyclen zijn, mooi in te passen en toepasbaar op voertuigen of op daken die niet geschikt zijn voor standaardpanelen.

Energie-onafhankelijkheid

Het doel is om de gehele productieketen op Europese bodem op te zetten. Dat is belangrijk, want de EU zet zwaar in op meer energie-onafhankelijkheid. De partijen hebben subsidie aangevraagd bij het Nationaal Groeifonds om het programma mogelijk te maken.

De totale begroting van de plannen bedraagt 898 miljoen euro. Daarvan wordt 586 miljoen euro door private financiering gedekt. De gevraagde Groeifondssubsidie is 312 miljoen euro. Het programma is gericht op research & development, innovatie en het opleiden van gespecialiseerd personeel.

Lokale industrie in Europa

Het consortium ziet een enorme kans om op Europese bodem een lokale industrie op te bouwen. Op dit moment komt 97 procent van de zonnepanelen uit China. De vraag naar materialen, productiemachines en andere cruciale technologie vanuit China, de VS en andere landen zoals India is enorm. Hetzelfde geldt voor de aantrekkingskracht op investeringsprojecten, technische expertise en menskracht.

SolarNL schrijft in het voorstel: “Als we nu niet handelen, zullen we in Europa voor toegang tot deze essentiële technologie achter het net vissen. Ook toeleveranciers moeten met grote volumes kunnen opereren om competitief te zijn. Ook willen we eigenlijk niet primair afhankelijk zijn van buitenlandse regimes voor onze nieuwe (duurzame) energievoorziening.”

Economisch voordeel

Door nu concrete actie te nemen, kan Nederland zich in de kopgroep van de Europese zonne-industrie plaatsen, meent SolarNL. Dit levert op de lange termijn een cruciaal economisch en strategisch voordeel op. De Europese zonne-industrie moet zich onderscheiden in innovatieve producten: een hoger omzettingsrendement en nieuwe producten voor grootschalige integratie van zonnetechnologie. Het voorstel sluit direct aan op Europese initiatieven zoals RePowerEU die tot doel hebben de energie-autonomie van Europa te versterken.

Drie speerpunten

SolarNL richt zich op innovatie op drie specifieke terreinen:

  1. Hoogrendementszonnecellen met een toprendement van 25 á 26 procent. Een nieuw te bouwen fabriek met een beoogd productievolume van 3 gigawattpiek per jaar moet grootschalig en goedkoop gaan produceren.
  2. Flexibele zonnefolies die makkelijk te recyclen zijn. Hier moet een aparte fabriek voor komen met een productiefaciliteit van 1 gigawattpiek per jaar. Deze folies kunnen worden ingezet op plekken waar conventionele panelen niet voldoen.
  3. Geïntegreerde lichtgewicht zonnepanelen voor specifieke toepassingen, zoals in daken en wanden van gebouwen, auto’s en vrachtwagens. Hiervoor worden hoogrendementszonnecellen en flexibele zonnefolies gecombineerd. Daarnaast worden er zonnepanelen ontwikkeld waarmee een rendement van meer dan 30 procent haalbaar is.

Werkgelegenheid

In Nederland zijn op dit moment ruim 35.000 mensen werkzaam in de Zon-PV-sector; in onder andere constructie, installatie, onderhoud en integratie in het elektriciteitsnetwerk. Dat aantal zal naar verwachting met 15 tot 30 procent per jaar groeien. SolarNL moet voor de Nederlandse zonne-industrie zo’n 1.500 banen opleveren.

Samenwerking

SolarNL is een samenwerking van Solarge, MCPV, HyET Solar, Compoform, Exasun, Energyra, Lightyear Layer, IM Efficiency, Taylor, TNO, Hogeschool van Amsterdam, SolarLab en Stichting NWO-I/AMOLF.