Toilet voert plas gescheiden af

Toilet voert plas gescheiden af

Een gewoon toilet dat bij de bron urine kan scheiden van ontlasting en papier.

De Zwitserse keramiekfabrikant Laufen heeft een toiletpot ontwikkeld waarin de plas in de pot kan worden omgeleid. De techniek maakt het mogelijk dat het stikstof uit urine een grondstof wordt voor kunstmest, en dat afvalwaterinstallaties worden ontlast.

Het toilet Save! werd dit voorjaar voor het eerst getoond op de Duitse vakbeurs ISH. Sinds het midden van de jaren negentig onderzoekt het Zwitserse Federale Instituut voor Aquatische Wetenschap en Technologie (Eawag) al mogelijke alternatieve manieren om vervuiling door afvalwater te verminderen. Ontwerpstudio EOOS en Laufen hebben de ideeën rondom het zogeheten Blue Diversion Toilet doorontwikkeld tot een keramisch toilet, dat voldoet aan de standaarden van functionaliteit en design.

Urineval

Het toilet Save! scheidt passief urine van vaste stoffen en spoelwater. De urineomleiding vindt plaats op basis van zwaartekracht en is nauwelijks zichtbaar aan de oppervlakte. De belangrijkste innovatie van het product is een “urineval”, uitgevonden door EOOS Design, dat urine naar een verborgen uitlaat leidt met alleen oppervlaktespanning. Laufen paste dit concept toe op een nieuw toiletontwerp met een keramische kom die optimaal is gevormd om de waterstroom te geleiden. De kunst is om de pot bovendien goed en hygiënisch te laten spoelen. De ogenschijnlijke eenvoudige innovatie zorgt ervoor dat hij niet te onderscheiden is van andere high-end wc’s.

Schematische weergave van de scheiding van urine. 

Zittend plassen

De techniek leent zich volgens Laufen vooral voor sterk groeiende steden over de hele wereld, de circulaire woningbouw en ontwikkelingslanden. Voorwaarde is dat er een gescheiden afvoer voor enerzijds urine, in combinatie met opvang, en ontlasting en papier plaatsvindt. Andere niet onbelangrijke voorwaarde is dat mannen voortaan zittend moeten plassen.

Urine wordt kunstmest

De wetenschappers van Eawag hebben een proces ontwikkeld voor het terugwinnen van voedingsstoffen uit urine, terwijl vervuiling worden verwijderd met behulp van kleine reactoren. Hierdoor kan ongeveer 80 procent van de stikstof in rioolwater uit de afvalwaterstroom worden verwijderd. Door urine gescheiden af te voeren kunnen bijvoorbeeld rioolzuiveringsinstallaties worden ontlast. De afvalstoffen van de urine kunnen weer omgezet worden in kunstmest, dat inmiddels van het Zwitserse Federale Bureau voor Landbouw een licentie heeft ontvangen voor gebruik op planten.

Ontwikkelingslanden

Het bron scheidende concept komt ook in een variant voor ontwikkelingslanden. Dit hurktoilet wordt zo ontwikkeld dat hij  lokaal geproduceerd kan worden. Laufen stelt het ontwerp beschikbaar om de sanitaire omstandigheden in ontwikkelingslanden te verbeteren.